Sloopwerken

Het uitvoeren van sloopwerken is een specialistisch vak. Aan het sloopwerk worden door overheid en opdrachtgevers steeds hogere eisen gesteld, zowel voor het slopen als voor de afvalverwerking. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om voor de meest gecompliceerde situaties een oplossing te bieden.
We hebben in de loop der jaren dan ook al veel grote en kleine werken tot een goed einde weten te brengen

Grondwerken

Ook voor de uitvoering van grondwerk en grondverzet kunt u bij ons terecht.

Werkzaamheden:

• Graven van bouwputten • Aanleggen PVC riolering • Aanleggen van tuinen • Verplaatsen van grond of zand • Leggen van kabels en leidingen • Leveren van grond, zand en verharding • Koppen snellen • Aanbrengen verhardingen

Boren & Zagen

Wij kunnen boren en zagen in beton,( natuur )steen en asfalt. Dit geldt voor zowel wanden als vloeren. Er worden diverse technieken gebruikt waaronder het diamantboren en -zagen. Wij zijn vooral gespecialiseerd in het zagen en boren van gaten voor deurkozijnen, raamkozijnen, trapgaten, contactdozen en sleuven voor leidingen.
Ook het zagen met een lintzaag kunnen wij, op aanvraag, voor u verzorgen.

Bestrating/Verharding

Ons bedrijf verricht straatwerk voor zowel gemeenten, bedrijven en instellingen als particulieren of het nu gaat om sierbestrating of asfalt.
Wilt u liever daktegels op uw dakterras ? Geen probleem ook dat kunnen wij uitvoeren.

Machineverhuur

Als u zelf de regie in de hand wilt houden, kunt u bij ons grondwerkers of een machine met vakbekwame machinist inhuren.

Om zo efficiënt mogelijk ons werk te kunnen doen hebben wij een ruime sortering modern en specialistisch materieel, dat waar nodig kan worden uitgebreid met extra opties ( prikhamers, rolbezems, diverse bakken).

Transport

Voor het transport van zand, grond, puin enz. beschikken wij over 10 tot 40 m³ containers.

Ook bestaat er de mogelijkheid tot het vervoeren van groot materieel door middel van diepladertransport( 32 ton ).

Bodemsanering

Bodemverontreiniging zoals asbest, olie, metalen e.d. graaft SMES zorgvuldig af. Na het ontgraven wordt de grond eventueel afgevoerd naar een erkende stortplaats.

Uiteraard voert SMES bodemsanering uit volgens alle daarvoor geldende procedures en richtlijnen. Waarbij zowel alle ingezette medewerkers als machines specifiek zijn gekeurd voor dit werk.

Asbestsanering

Asbestsanering is iets specifieks waar men vroeger nooit veel aandacht aan heeft geschonken en ook nooit moeilijk over deed.Tegenwoordig weet iedereen dat dit zeer gevaarlijk voor de gezondheid kan zijn. Het mag dus duidelijk zijn dat er aan deze werkzaamheden zeer strenge eisen zijn gesteld. Om dit soort werkzaamheden te verrichten moet een bedrijf aan diverse eisen voldoen.

Uiteraard kunnen wij ook deze specialistische werkzaamheden voor u verzorgen.